En revolutionerande helhetslösning – för framtidens byggnader

Välkommen till Top Gun, sprayteknik i norr. Vi är ett norrländskt företag som jobbar med skummad polyuertan för isolering och Liquid Rubber för tätskiktslösningar. Vi marknadsför Effektiv Isolerings produkter och Liquid Rubber som tätskikt.

Fakta

Fakta Heatlok Soy
Densitet 34kg/m3
Stängdcell innehåll: 99%
Brandklass E
Värmeledningsförmåga (A) 0,022W / (mK)
Kompressionsstyrka: 191 kPa
Draghållfasthet: 313 kPa
Ett rum med synliga träreglar med vitt skumisolering

Här nedan kan du utläsa vilket u- värde som du önskar uppnå. I första tabellen finns BBRs rekommendationer för U-värdeklasser vid nybygge i olika tillämpningar samt ett exempel på vilken tjocklek som krävs för att uppnå dessa U-värden vid användning av traditionell mineralull.

BBRs rekommendationer för U-värdeklasser
Byggnadsdel Eftersträvande U-värde [W/m²K] Isoleringstjockhet, mm
Tak 0,13 ca 300-350
Vägg 0,18 ca 200
Golv 0,15 ca 250
Fönster 1,20 3-glas
Ytterdörr 1,20 3-glas/30mm
U-värderna är hämtade från avsnitt 9:92 i BBR 2012

I följande tabell ser vi den stora skillnaden på traditionell isolering och vår revolutionerande isoleringsmetod med styv skummad polyuretan.

Vi ser att redan vid 30mm polyuretan uppnår vi nästan hälften U-värde mot vad BBR rekommenderar för ett fönster med 3-glas vid nyproduktion.

Applicerad Tjocklek U-värde [W/m²K]
30mm 0,70
60mm 0,35
90mm 0,23
120mm 0,17
150mm 0,14
180mm 0,12
200mm 0,10