En revolutionerande helhetslösning – för framtidens byggnader

Välkommen! Vi är ett norrländskt företag som jobbar med skummad polyuertan för isolering och Liquid Rubber för tätskiktslösningar. Vi marknadsför Effektiv Isolerings produkter och Liquid Rubber som tätskikt.

Isolering Polyuertan

En revolutionerande helhetslösning

Med sin högeffektivt isolerande förmåga, sin miljövänlighet och sina ekonomiska fördelar har polyuretanisolering idag revolutionerat byggbranschen. Den har så gott som obegränsade användningsområden och möjliggör mycket effektiv energibesparing med minimal utrymmesanvändning.

Vi erbjuder allt från tätningar till kompletta isolerings-lösningar med sprayad polyuretanskum. Vi har lösningar för väggar, vind, tak, grund, renovering och nybyggnad. Fördelarna är många.

Kostnadseffektivitet

 • Mindre arbetskraft
 • Mindre materialåtgång
 • Ökad boyta655

Hälsa

 • Minskar damm & föroreningar
 • Motverkar mögel & röta
 • Minskar skadedjur

Användarvänlighet

 • Ingen åb-plast eller tejpning
 • Försluter svåråtkomliga ytor
 • Inga sättningar

Miljövänlighet

 • Minskar energianvändning upptill 50%
 • Ingen påverkan på ozonlagret
 • Innehåller återvunnet material
Jämförelse – Tjockare är inte alltid bättre! Polyuretanisolering
U-värde 0,10
Fiberisolering
U-värde 0,10
Tätar sprickor, genomföringar & öppna ytor Ja Nej
Konvektionsfri Ja Nej
Agerar som en fuktspärr och ångspärr Ja Nej
Maximerar energieffektivitet Ja Nej
Minimerar oljud & buller Ja Ja
Minskar damm & luftföroreningar Ja Nej
Motstår mögel & mikrobielltillväxt Ja Nej

Lufttätt möglar inte

Mögelskador på grund av av tjockare isolering och andra energisparande åtgärder uppstår inte på grund av lufttäthet utan på grund av otäthet. Otätheter i luftspärren fuktvandring med utfällning av fukt i väggar och tak som följd. Fuktiga och våta byggmaterial, trä och betong som byggts in utan att få torka ut orsakar också stora problem. Täta diffusions/luftspärrar (och mekanisk ventilation, gärna med återvinning på frånluften) och torra material ger inga mögelskador.

Skog från ovan